spinner

REKRUTACJA DO COGITO


W PROSTY SPOSÓB ZAPISZ SWOJE DZIECKO

ZAPRASZAMY DO COGITO

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ WSZYSTKO CO POTRZEBA ABY ZOSTAĆ NASZYM UCZNIEM

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do rekrutacji w naszej szkole. Prowadzimy rekrutację ciągłą uzależnioną od dostępności miejsc w danej klasie.

O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicami i dzieckiem.

Na rekrutację można się zapisać drogą elektroniczną i tradycyjną. W tym celu zapraszamy do wypełnienia formularza on-line lub pobrania pliku formularza, i wysłania go na adres email: rekrutacja@szkola-cogito.pl

KALENDARZ REKRUTACJI:

DOKUMENTY

Formularz rekrutacyjny do szkoły

POBIERZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ REKRUTACYJNY

Proszę o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cogito im. Wisławy Szymborskiej, z siedzibą przy ul. Żyznej 21A w Płocku mojego dziecka w/g danych jak poniżej:


DANE UCZNIA


PROSZĘ WYBRAĆ KLASĘ I ROK SZKOLNY


KONTAKT Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI PRAWNYMIDODATKOWE INFORMACJE

Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie lub jest w trakcie orzekania z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii:


CHOROBY PRZEWLEKŁE

Czy dziecko choruje na którąkolwiek z poniżej wymienionych chorób przewlekłych? W przypadku gdy dziecko choruje na którąkolwiek z poniżej wymienionych chorób, należy również donieść pełną dokumentację medyczną do Sekretariatu Szkoły Cogito.

Choroby układu krążenia, np. choroba wieńcowa przewlekła, zaburzenia rytmu serca i przewodzenia, przewlekła niewydolność serca, miażdżyca, nadciśnienie:

Choroby układu oddechowego, np. astma, przewlekła niewydolność płucna, przewlekła obturacyjna choroba płuc:

Nowotwory:

Choroby autoimmunologiczne, np. alergie, alergie atopowe:

Choroby metaboliczne, np. osteoporoza, otyłość:

Choroby układu wewnątrzwydzielniczego, np. cukrzyca:

Choroby układu moczowego, np. przewlekła choroba nerek:

Choroby układu pokarmowego, np. przewlekłe zapalenie trzustki:

Choroby układu nerwowego, np. epilepsja (padaczka):

Choroby psychiczne, np. depresja:


WIADOMOŚĆ DLA SZKOŁY


Klikając poniższy przycisk, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EC (RODO)

WYŚLIJ FORMULARZ REKRUTACYJNY

DANE TELEADRESOWE

09-402 Plock, ul. Żyzna 21A
Telefon: 0048 24 365 05 26
GSM: 0048 663 216 169
Numer konta: PKO Bank Polski
84 1020 3974 0000 5902 0178 0626

NAPISZ DO NAS

WYŚLIJ