Zobacz nasz profil na Facebooku
Nasza szkoła jest ok
Dyskusyjny Klub Książki
Mądra szkoła czyta dzieciom
Uczymy się z TIK
Szkoła promująca zdrowie
Nauczycielska Akademia Internetowa
Edukacja przez szachy w szkole
Edukacja przez szachy w szkole

PROJEKTY UNIJNE

„Uczę się więc jestem – Nowoczesna Szkoła Cogito”


Cel główny Projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 47 uczniów(20 dziewcząt i 27 chłopców) uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Płocku, a także wsparcie nauczycieli w stosowaniu form i metod sprzyjających kształtowaniu tych kompetencji na podstawie dokonanej diagnozy.


Planowane efekty:

Zwiększenie dostępu nauczycieli do specjalistycznych szkoleń, zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów, wykorzystanie potencjału płockich szkół podstawowych i pracodawców.


Grupa docelowa:

47 uczniów (20 dziewcząt i 27 chłopców) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Cogito oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole(12 osób- w tym 11 kobiet). Uczestnicy zamieszkują teren województwa mazowieckiego, 17 dzieci (w tym 8 dziewcząt) zamieszkuje obszary wiejskie.


Rodzaje wsparcia:

Uczestnicy projektu ( uczniowie i nauczyciele) mogą rozwijać swoje umiejętności poprzez udział w jednym z proponowanych rodzajów zajęć:

W ramach Kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego i kompetencji informatycznych proponujemy:
- Kółko zainteresowań z języka angielskiego "Poznaj Królową Elżbietę"
- Dodatkowe zajęcia informatyczne z robotyki "Mój Robot"

W ramach Kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych proponujemy:
- Zajęcia dodatkowe z zakresu szybkiego czytania "Jak uczyć się szybko i dobrze?"
- Szkolenie doszkalające "Innowacyjne narzędzia efektywnej nauki"

W ramach Nauczania opartego na metodzie eksperymentu – matematyka i przedmioty przyrodnicze proponujemy:
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
- Warsztaty umiejętności matematycznych "Matematyka Moja Królowa"
- Kółko zainteresowań matematycznych "Nauka z innowacją"
• Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania "Przyroda dla mnie – Ja dla przyrody"


W ramach Rozwijania kompetencji informatycznych i korzystania z TIK proponujemy:
- Dodatkowe zajęcia informatyczne "Z nowoczesną technologią za pan brat"
- Szkolenie doskonalące "Wykorzystanie narzędzi TIK w nowoczesnym nauczaniu dzieci"
- Szkolenie doskonalące "Nowoczesna inżynieria oprogramowania"


Partnerzy Projektu:
Przy realizacji Projektu Uczę się więc jestem "Nowoczesna Szkoła Cogito" współpracuje z nami ECG Euro Consulting Group Sp. z o.o. w Płocku.


Całkowita wartość projektu: 376 900,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 301 520,00 zł

Okres realizacji Projektu: VIII 2016 – V 2018

              

Myślę więc... idę do Cogito

Copyright © by Niepubliczna Szkoła Podstawowa Cogito. 09-402 Płock, ul. Żyzna 21A, tel. 24 365 05 26.