Zobacz nasz profil na Facebooku
Nasza szkoła jest ok
Dyskusyjny Klub Książki
Mądra szkoła czyta dzieciom
Uczymy się z TIK
Szkoła promująca zdrowie
Nauczycielska Akademia Internetowa
Edukacja przez szachy w szkole
Edukacja przez szachy w szkole
 • News
 • X

  Mini przedstawienie "Rzepka"

  01.12.2015r - W związku z rozpoczynającymi się w szkole Cogito Targami książki kadra Przedszkola Gucio oraz Cogito postanowiła wystawić dla dzieci mini przedstawienie "Rzepka" Juliana Tuwima. Więcej >

  Halloween w Cogito

  30.10.2015r - Uczniowie Cogito świętowali Halloween. Więcej >

Program szkoły

Zobacz plakat
Nasza szkoła jest OK

Program Szkoły

1. Program nauczania:

 • Rozszerzona podstawa programowa w zakresie:
  Język angielski - 4 godz. tygodniowo: projekty, prowadzenie z uczniami
  bloga po angielsku, czytanie znanych uczniom utworów w języku
  angielskim;
  Zajęcia z myślenia twórczego - 1 godz. tygodniowo, zajęcia rozwijające wyobraźnię oraz cechy myślenia dywergencyjnego: płynność, giętkość, oryginalność;
  Zajęcia psychologiczno - rozwojowe - 1 godz. tygodniowo, rozwijanie inteligencji emocjonalnej;
  Realizacja projektu „Edukacja przez szachy w szkole”.
 • Zajęcia wychowania fizycznego: 1 godz. nauka pływania/1 godz. ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową z elementami gimnastyki korekcyjnej/ 1 godz. do wyboru: fitness, karate itp.

2. Program Wychowawczy Szkoły:

 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej - zajęcia z psychologiem raz w tygodniu
 • Realizacja projektów z zakresu obszarów tematycznych:
  - Moja szkoła i klasa;
  - Ja i inni;
  - Mój dom i rodzina;
  - Nauka i ja;
  - Świat różnorodny;
  - Jestem odbiorcą i twórcą kultury;
  - Zaczynam od książki;
  - Żyję bezpiecznie i zdrowo;
  - Jestem patriotą.

3. Ocenianie kształtujące to:

 • Nowoczesny sposób nauczania, który nie ogranicza się tylko do oceniania, ale pomaga uczniowi w przyswajaniu wiedzy i umiejętności;
 • To częsta informacja zwrotna na temat postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić jak uczeń ma się dalej uczyć i jak go najlepiej nauczać;
 • W szkole Cogito ocenianie kształtujące połączone jest z ocenianiem oceną. Oznacza to, że uczeń nie otrzymuje ocen, gdy jest w procesie uczenia się, czyli nabywania wiedzy czy umiejętności, a jedynie informację zwrotną: co zrobił dobrze, co zrobił źle, co i jak ma poprawić. Ocena stopniem (cząstkowa) stawiana jest dopiero po zakończonym procesie uczenia się czyli na sprawdzianie.
 • 10 zasad Oceniania Kształtującego (OK.):
  - jest ściśle powiązane ze skutecznym planowaniem,
  - uwzględnia to, w jaki sposób uczniowie się uczą,
  - jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego - od planowania po końcową ocenę osiągnięć,
  - jest zgodne z najlepszymi zasadami dydaktyki,
  - buduje indywidualne relacje nauczyciel - uczeń,
  - wpływa na motywację ucznia,
  - wymaga - już na etapie planowania - precyzyjnego określenia kryteriów sukcesu (nacobezu),
  - daje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoją pracę i w jaki sposób mogą się rozwijać,
  - uczy oceny koleżeńskiej i samooceny,
  - jest właściwe na każdym etapie kształcenia i w stosunku do każdego ucznia - niezależnie od jego poziomu osiągnięć.

4. Program Szkołą z klasą 2.0

 • to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”;
 • To upowszechnianie wśród uczniów wiedzy i postaw potrzebnych we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z internetu.
 • W ramach programu w szkole Cogito każdy z nauczycieli planuje i realizuje wspólnie z uczniami projekty z wykorzystaniem narzędzi TIK (Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej) czyli kamera, tablica multimedialna, aparat, komputer.

5. Program Mądra Szkołą Czyta Uczniom

 • Program realizowany w ramach współpracy z „Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom”, zakłada wychowanie czytelnika oraz wykorzystanie badań wpływu czytania książek na wszechstronny rozwój w celu oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego. W szkole Cogito program realizowany jest przez:
  - Nauczyciel codziennie czyta uczniom wybrane przez nich lub przez siebie książki min. 20 minut;
  - Czytanie nie ogranicza się tylko do klasy I, ale trwa przez cały okres edukacji.
  - Organizowanie spotkań autorskich z pisarzami książek dla uczniów w danym wieku;
  - Zajęcia w bibliotece i wypożyczanie książek - raz w miesiącu.

6. Szkoła promująca zdrowie
Program charakteryzujący się działaniem opartym na trzech obszarach:

 • Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania
 • Etos zdrowia w szkole
  Wspólne zdrowe posiłki - II śniadania wspólnie z nauczycielem
  Hodowla roślin i ziół;
  Klub śniadaniowy - projekt zakłada przyswajanie wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie zdrowego odżywiania.

7. Program Nauczycielska Akademia Internetowa

 • Program, w którym uczestniczy cała kadra szkoły Cogito, hołdując zasadzie, że "dobry nauczyciel kształci się przez całe życie, aktualizując i poszerzając swoją wiedzę oraz warsztat pracy";
 • Wspiera szkoły w realizowaniu wymogów podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2009 roku. Stawia ona przed szkołami ambitne zadania uczenia myślenia naukowego, badawczego poznawania świata, umiejętności samodzielnej nauki, pracy zespołowej, wykorzystywania nowej wiedzy w praktyce. Szkoła ma indywidualnie podchodzić do każdego ucznia, kształcić jego pasje i zainteresowania.

8. Edukacja przez szachy w szkole
Jako jedyna szkoła w Płocku wprowadziliśmy program Polskiego Związku Szachistów pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci Edukacji przez szachy w szkole. Obejmuje on naukę gry w szachy uczniów w ramach edukacji matematycznej raz w tygodniu w klasach I-III. Korzyści dla uczniów:

 • Ćwiczenie wyobraźni przestrzennej;
 • Szachy to żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia nieuświadamiany, pomoże mu na matematyce, fizyce, nawet technice i geografii;
 • Trening szachowy ukierunkowany jest między innymi na rozwój, niejako na „powiększenie objętości” pamięci wzrokowej;
 • Szachy uczą logicznego myślenia według torów przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków;
 • Dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga;
 • Uczy radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji;
 • Gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika.

              

Myślę więc... idę do Cogito

Copyright © by Niepubliczna Szkoła Podstawowa Cogito. 09-402 Płock, ul. Żyzna 21A, tel. 24 365 05 26.