Zobacz nasz profil na Facebooku
Nasza szkoła jest ok
Dyskusyjny Klub Książki
Mądra szkoła czyta dzieciom
Uczymy się z TIK
Szkoła promująca zdrowie
Nauczycielska Akademia Internetowa
Edukacja przez szachy w szkole
Edukacja przez szachy w szkole
 • News
 • X

  Mini przedstawienie "Rzepka"

  01.12.2015r - W związku z rozpoczynającymi się w szkole Cogito Targami książki kadra Przedszkola Gucio oraz Cogito postanowiła wystawić dla dzieci mini przedstawienie "Rzepka" Juliana Tuwima. Więcej >

  Halloween w Cogito

  30.10.2015r - Uczniowie Cogito świętowali Halloween. Więcej >

Mundurki

W szkole Cogito obowiązuje jednolity dla wszystkich uczniów strój zwany mundurkiem. Zależy nam na uświadomieniu uczniom, że szkoła to miejsce zdobywania wiedzy oraz uczenia się zasad funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez dostosowanie stroju do miejsca w zależności czy dotyczy ono nauki, pracy czy odpoczynku.
W klasach I-III są to:

 • na co dzień obowiązuje koszulka polo z długim lub krótkim rękawem z logo szkoły.
 • w dni będące świętami państwowymi lub ważnymi dla życia szkoły obowiązuje strój elegancki z marynarką z logo szkoły.

W klasach IV-VI obowiązuje jeden mundurek złożony z koszuli białej, krawata, spodni/spódniczki, marynarki z logo szkoły.

Mundruki Mundruki Mundruki

Niepubliczna Szkoła Podstawowa COGITO im. Wisławy Szymborskiej
REGULAMIN MUNDURKA SZKOLNEGO

§ 1

1. Jednolity strój szkolny w niniejszym regulaminie nazwany jest „mundurkiem szkolnym” oraz "mundurkiem galowym".
2. Mundurek Niepublicznej Szkoły Podstawowej COGITO im. Wisławy Szymborskiej stanowi mundurek szkolny oraz mundurek galowy.
3. Mundurek szkolny w formie stroju codziennego stanowią koszulki polo z rękawem krótkim bądź długim w kolorach: żółtym, niebieskim lub białym z logo szkoły. Ponad to dziewczęta zobowiązane są do noszenia spódniczek w kolorach: granatowym, szarym bądź czarnym z rajstopami w kolorach stonowanych. Chłopców obowiązują spodnie materiałowe lub sztruksowe w kolorach: czarnym, granatowym lub szarym. W przypadku dżinsów nie może być dziur, bez wyraźnych wytarć, w kolorach niebieski jednolity, granatowy. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta mogą uzupełnić strój codzienny o swetry w kolorach: czarnym, granatowym i szarym.
4. Mundurek szkolny w formie stroju galowego (mundurek galowy) stanowią marynarka z logo szkoły oraz biała bluzka a także odpowiednio: dla dziewcząt spódniczka
w kolorach: granatowym, szarym bądź czarnym z rajstopami w kolorach stonowanych; dla chłopców spodnie wizytowe w kolorach: czarnym, szarym lub granatowym.
5. Mundurek szkolny oraz galowy uczeń nosi z poszanowaniem symboli szkoły, z godnością i dumą.
6. Poprzez mundurek uczeń identyfikuje się ze szkołą oraz jej środowiskiem.
7. Mundurek zapewnia uczniom bezpieczeństwo - osoby z zewnątrz są rozpoznawalne.

§ 2
ZASADY NOSZENIA MUNDURKA SZKOLNEGO

1. Uczniowie mają obowiązek mundurek w postaci stroju codziennego - nosić każdorazowo z wyłączeniem dni, w których obowiązuje mundurek galowy.
2. Mundurek galowy obowiązuje podczas dni ważnych państwowo, świątecznych a także tych, w których szkoła prezentuje się poza swoimi murami.
3. Dzień, w którym obowiązuje mundurek galowy wyznacza nauczyciel wychowawca.
4. Wprowadza się dni, w których nie obowiązuje mundurek szkolny ani mundurek galowy: wycieczki klasowe, bale i tym podobne, które wyznacza nauczyciel.
5. Każdy Mundurek winien być czysty.

§ 3
KONSEKWENCJE NIENOSZENIA MUNDURKA

1. Każdorazowy brak mundurka odnotowuje nauczyciel w dzienniku uwag.
2. Oceniając zachowanie ucznia na koniec każdego okresu wychowawca uwzględnia uwagi o braku stroju w kategorii „Uczeń nosi mundurek”.
3. Dopuszczalny brak stroju - bez konsekwencji:
a. Do dwóch dni w miesiącu
b. Pod warunkami: pisemnego usprawiedliwienia rodziców
c. Brak mundurka nie zwalnia ze stonowanego kolorystycznie stroju wg zasad opisanych powyżej.

§ 4

1. W klasach IV – VI obowiązuje jeden mundurek szkolny, złożony z następujących części:
a. dziewczęta: koszula biała, krawat, marynarka z logo szkoły, spódnica, rajstopy.
b. chłopcy: koszula biała, krawat, marynarka z logo szkoły, spodnie.

              

Myślę więc... idę do Cogito

Copyright © by Niepubliczna Szkoła Podstawowa Cogito. 09-402 Płock, ul. Żyzna 21A, tel. 24 365 05 26.